Saturday, October 13, 2012

[Mutiara Kata] Hiduplah Untuk Kebaikan dan Kemaslahatan Bersama


Sura dira, jayaningrat lebur dening pangastuti. Sapa salah seleh, sapa sing mbibiti ala ing kono wahyune sirna.

mutiara kata
http://tinyurl.com/pohonhikmah


Demi waktu......
Siapapun yang mempunyai kedigjayaan, kekuatan, kesaktian bila digunakan untuk kejahatan dan menebar angkara murka, pasti akan mengalami kehancuran. Siapa bersalah, pasti menyerah kalah, tunduk, takluk dalam kekalahan. Siapa yang mendahului keburukan, wahyu karamah akan hilang daripadanya.Bangunlah wadah yang kau tinggali untuk hidup : 
Amarta : Yang menentramkan ditegakkan oleh keadilan dan tidak tergoda kemolekan duniawi. Pemimpin mengayomi kawula (masyarakat) sehingga terbitlah keadaan aman, makmur dan tentram.
Indraprasta : Keindahan dan kemegahan yang dibangun dengan segenap rasa syukur dalam menghiasi hari.
Batanakawarsa : Tempat mengalirnya air hujan, negeri yang subur makmur dengan hasil bumi yang berlimpah
Cintakapura : Tempat para jiwa ksatria selalu menjalankan laku prihatin.


.: dimodifikasi dari Buku : Parikesit (Dentang-Dentang Kematian Kerajaan Hastinapura) karya Ki Suratno.

parikesit

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kumpulan Postingan DUNIA KITA

Kaos Wayang SASONO RINGGIT