Sunday, September 15, 2013

Hasil Pembinaan Program CSR Kerajinan Tangan Kreasi Kertas Koran Sesi I : Tatakan Gelas Bundar di PELANGI BANGSA

Program CSR [Corporate Social Responsibility]

  Kerajinan Tangan

Pelatihan Kreasi Kertas Koran 

program csr kerajinan tangan kreasi kertas koran

  Hasil penerapan Program CSR Inovatif  (Corporate Social Responsibility) Kerajinan Tangan Kreasi Kertas Koran Sesi I : Belajar Membuat Tatakan Gelas Bundar di PELANGI BANGSA , PEnerus LANGkah Impian BANGSA , Rumah Pengetahuan & Pengembangan Bakat. 

Karya produk tatakan gelas kreasi kertas koran pada gambar di atas dibuat oleh adik-adik binaan Pelangi Bangsa : Cia (Kelas 7) , Dea & Adel (Kelas 6). 

 

program csr

 PELANGI BANGSA

PEnerus LANGkah Impian BANGSA

Rumah Pengetahuan & Pengembangan Bakat

 
program csr


program csr

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kumpulan Postingan DUNIA KITA

Kaos Wayang SASONO RINGGIT